Inloggen leerkracht

Dag lezers,

De Sevo lessen liggen inmiddels alweer achter ons en we zijn nu een weerbaarheidstraining gestart om beter met elkaar en moeilijke situaties om te gaan. In diverse mails heeft u als ouder/verzorger al het een-en-ander kunnen lezen. We hopen dat deze training de kinderen echt een stuk verder brengt in het dagelijkse leven en dat ze ontdekken dat zejuist in een groep veel plezier aan elkaar kunnen beleven en veel steun aan elkaar kunnen hebben.

Onze jaarlijkse sportieve momenten hebben we ook weer gehad en dat allemaal in één week. Dan heb ik het natuurlijk over het schoolvoetvaltoernooi, de Koningsspelen en de Avondvierdaagse. Mooi om te zien dat zoveel kinderen zich opgeven bij de vrijwillige evenementen en zich volledig  inzetten bij de verplichte. Als school zien we graag dat ze veel bewegen en genieten van sportactiviteiten, of dat nu individueel is of in teamverband. Uiteraard blijven we ook lekker bewegen tijdens het buitenleren. Dan snijdt het mes aan twee kanten!

We maken ons nu op om met alle groepen het Paasfeest te vieren. Te vieren dat Jezus Christus, Gods Zoon, onze Heer, Overwinnaar is over zonde, dood en satan. Dat wij vergeving, vrijspraak en eeuwig leven hebben door te geloven in Hem. Dat de tijden in Zijn hand zijn met alle rijke beloften!

De afgelopen weken heeft Adriano Vel Tromp al weer vele lessen gegeven en sluit nu zijn stage af met een project over Nederland. De kinderen zijn daarmee zeer enthousiast aan de slag gegaan en zullen hun ideeën komende week presenteren.

Voor zover weer wat info over gebeurtenissen in onze groep.

Een hartelijke groet, meester Arie Visser

Psalm oefenen ? Kijk op      http://www.psalmboek.nl/zingen

Kalender