Welkom in onze groep!

Inloggen leerkracht

Wat leuk dat u een kijkje komt nemen op de pagina van groep 4; We wensen u veel kijk- en leesplezier! 

 

Deze week leren wij in de klas psalm 86:6a OB:

Leer mij naar Uw wil te hand'len,
'k Zal dan in Uw waarheid wand'len;
Neig mijn hart, en voeg het saâm
Tot de vrees van Uwen naam.

 

Volgende week leren wij in de klas psalm 86:6b OB:

HEER, mijn God, ik zal U loven,
Heffen 't ganse hart naar boven;
'k Zal Uw naam en majesteit
Eren tot in eeuwigheid.

Oefent u thuis mee? Als u de volgende link opent in een nieuw venster, is het mogelijk de melodie van de psalm te beluisteren: https://psalmboek.nl/zingen.php?psID=86&psvID=6#psvs