Inloggen leerkracht

Dag lezers, fijn dat u of jij  even kijkt!

Onze groep bestaat uit 14 meisjes en 7 jongens. We kunnen goed met elkaar opschieten en hebben samen veel plezier. Wat wij graag doen, laat zich raden.... Wij spelen graag in de pauzes buiten en knutselen erg graag. Ook met de Knex spelen/bouwen we graag. Rekenen op de chromebooks is helemaal fijn; ook het maken van de taallesjes op de chromebooks, dan hoef je niet zo veel te schrijven :). Gym vinden we ook heel leuk en dat hebben we wel 2x per week, namelijk op dinsdagmorgen en vrijdagmorgen.

Op vrijdag hebben we regelmatig juf Connie. Die vindt dat heel leuk, want zij heeft ons ook als kleutertjes gehad! Met haar doen we ook een creavak, heel leuk!

Veel foto's worden gedeeld via parro, vandaar dat er op de site niet zo veel meer staan als voorgaande jaren. 

Met het programma Bloon kunnen we dicteewoordjes oefenen, Engelse woordjes en zelfs Engelse zinnen.

We maken dit jaar ons eerste werkstuk! Een hele klus, maar we doen het samen stap voor stap. 

De Psalmen kunnen gevonden worden op Psalmboek.nl, dan kan er thuis eventueel geoefend worden met muziek erbij.

Tot zover even wat over ons en tot een volgende keer. Hartelijke groet,

meester Arie Visser