Welkom bij LeerSaam

Inloggen leerkracht

LeerSaam is een groep waar kinderen op donderdagmiddag bij elkaar komen om cognitief uitgedaagd te worden. De kinderen CBS Rehoboth en CBS Eben-Haëzer uit groep 5 en 6 of groep 7 en 8 vormen samen deze groep. In deze groep zitten ongeveer 10 kinderen. 

Wekelijks gaan zij aan de slag met opdrachten uit de Pittige plustorens. Daarnaast gaan zij aan de slag met filosoferen en leren leren.