Contact leerkrachten

Groep 1
Emma den Burger
e.denburger@cbsmolenwaard.nl

Groep 2
Petra Quarré
p.quarre@cbsmolenwaard.nl

Rinda van Bruggen
r.vanbruggen@cbsmolenwaard.nl

Groep 3
Annelies van der Horst
a.vanderhorst@cbsmolenwaard.nl

Groep 4
Eva Hakkesteeg
e.hakkesteeg@cbsmolenwaard.nl
Berdien Reitsma
b.reitsma@cbsmolenwaard.nl

Martine van der Leer
m.vanderleer@cbsmolenwaard.nl

Groep 5
Arda de Blaauw
a.deblaauw@cbsmolenwaard.nl

Groep 6
Arda de Blaauw
a.deblaauw@cbsmolenwaard.nl
 
Groep 7
Jan Pieter den Hoed
jp.denhoed@cbsmolenwaard.nl

Groep 8
Jan Pieter den Hoed
jp.denhoed@cbsmolenwaard.nl
Elsbeth van Voorthuijzen
e.vanvoorthuijsen@cbsmolenwaard.nl  
Erwin Kortleve
e.kortleve@cbsmolenwaard.nl
Martina de With
m.dewith@cbsmolenwaard.nl

LeerSaam
Martine van der Leer

DoeSaam
Annemieke de Wit

Docent gym
Adriane Vel Tromp

Taalklas
Connie Aarten
c.aarten@cbsmolenwaard.nl
Suzanne Klok
s.klok@cbsmolenwaard.nl
Mirjam van Wijngaarden
m.vanwijngaarden@cbsmolenwaard.nl