LeerSaam, wat is dat?
Voor leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn en/of wanneer aanvullend op het pluswerk in de groep extra uitdaging aangeboden moet worden, is er op donderdagmiddag een moment gecreëerd voor specifiek aangepast onderwijs in LeerSaam. De leerlingen werken in deze groepen aan interessante projecten, leren hoe te leren, plannen, onderzoeken, filosoferen en samenwerken.

Interessant zijn de pittige, creatieve projecten en materialen in de kleurrijke 'pittige plustoren-kast' die een echte uitdaging bieden aan meer- en hoog-intelligente kinderen. Projectmatig samenwerken, leren leren, reflecteren, plannen, leren fouten maken: de projecten spreken dé competenties aan die nodig zijn om de talenten van deze groep kinderen optimaal te ontwikkelen.

Het protocol voor LeerSaam is te vinden via deze link.