Nieuwsbrieven

Iedere maand een nieuwe nieuwsbrief!

Onze school verstrekt iedere maand een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief kunt u als ouder(s)/verzorger(s) alles lezen over wat in de school leeft, de agenda staat hierin vermeld en u wordt op de hoogte gehouden van vieringen en schoolreisjes etc.

In het kader van de AVG-wetgeving worden de namen van leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) in onderstaande nieuwsbrieven niet weergegeven. In de versie van deze nieuwsbrieven, die per e-mail onder de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen wordt verspreid, zijn deze namen wel voluit geschreven.

Namen van leerkrachten, directie- en bestuursleden worden overigens wel voluit geschreven, aangezien deze namen ook elders op de website en/of in de te downloaden documenten weergegeven zijn.


Schooljaar 2023/2024

Nieuwsbrief augustus/september 2023

Nieuwsbrief oktober 2023

Nieuwsbrief november 2023

Nieuwsbrief december 2023

Nieuwsbrief januari 2024

Nieuwsbrief februari 2024

Nieuwsbrief maart 2024

Nieuwsbrief april 2024

Nieuwsbrief mei 2024

Nieuwsbrief juni 2024

Nieuwsbrief juli 2024

Jaarkalender 2023-2024