Overblijven op onze school
Onze school biedt kinderen de mogelijkheid om over te blijven: dat houdt in dat kinderen op school kunnen eten en (buiten) spelen tot de school om 13 uur weer start.

Voor het overblijven worden de kinderen in vier groepen verdeeld. Groep 1 en 2, groep 3 en 4, groep 5 en 6 en groep 7 en 8. Tijdens het overblijven zijn er in de onderbouw (groepen 1-4) twee ouders die toezicht houden tijdens het eten en buiten spelen. In de midden- en bovenbouw (groepen 5-8) is er één ouder.

De overblijfouders starten en eindigen het eten met gebed en lezen een gedeelte uit de Bijbel.

De kosten van het overblijven
Het overblijven kost € 2,00 per keer. Er bestaat ook een mogelijkheid om een overblijfkaart te kopen. Met deze kaart kunnen de kinderen 10 keer overeten. De kosten voor deze kaart zijn €20,-. Deze kaart wordt bewaard in de overblijfmap op school. Ieder keer als uw kind gaat overblijven wordt deze kaart afgekruist. Wanneer de kaart vol is, krijgt uw kind een briefje mee naar huis en kunt u een nieuwe overblijfkaart kopen bij een van de overblijfmoeders. U kunt hiervoor geld meegeven aan uw kind.

De kinderen van de overblijfouders mogen kosteloos overblijven. Eens per jaar kunt u aangeven of u overblijfouder wilt worden. Overblijfouders worden 1x per 3 weken ingeroosterd op een zelf gekozen dag. Overblijven is op maandag, dinsdag en donderdag.

Vragen?
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u contact op nemen met de overblijf-coördinatoren Nienke Golverdingen of Raymonda Stout (overetenreh@cbsmolenwaard.nl).