Overblijven op de Rehobothschool

Het is mogelijk om over te blijven op de Rehobothschool. In dit stukje zullen we uitleggen hoe het overblijven is geregeld op onze school.  

Voor het overeten worden de kinderen in twee groepen verdeeld. Groep 1 t/m 4  en groep 5 t/m 8. Tijdens het overblijven zijn er twee ouders die toezicht houden tijdens het eten en buiten spelen.  

Het overblijven kost € 1,50 per keer. Er bestaat ook een mogelijkheid om een overblijfkaart te kopen. Met deze kaart kunnen de kinderen 10 keer overeten. De kosten voor deze kaart zijn € 15,-. Deze kaart wordt bewaard in de overblijfmap op school. Ieder keer als uw zoon/ dochter gaat overblijven wordt deze kaart afgekruist. Wanneer de kaart vol is, krijgt uw zoon/ dochter deze mee naar huis en kunt u een nieuwe overblijfkaart kopen bij de overblijfmoeders. De kinderen van de overblijfouders mogen kosteloos overblijven. Eens per jaar kunt u aangeven of u overblijfouder wilt worden.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u contact op nemen met de overblijf coördinatoren Daniëlle Prins of Nelleke van den Berg (overetenreh@cbsmolenwaard.nl)