De ouderraad (OR)
De ouderraad is een groep ouders die de leerkrachten helpt en ondersteunt met vooral praktische zaken. Ons motto? "Vele handen maken licht werk" en dat geldt ook voor de activiteiten van de OR.

Wat doet de OR gedurende het schooljaar?
Per schooljaar hebben wij met z’n allen ongeveer 4 tot 5 vergaderingen. Dit kan bij iemand thuis zijn of op school. Daarnaast hebben de voorzitter en de secretaris zo’n 2 keer per jaar een overleg met een aantal leerkrachten. Tijdens deze vergaderingen bespreken we onder andere de sportdag, de schoolreizen, de kerst- en paasviering en de afscheidsavond van groep 8.

Even een kleine opsomming van onze taken:
- Tijdens de paas- en kerstviering regelen wij een klein presentje voor alle leerlingen. Middels een pakkende tekst en een kleinigheidje proberen wij de boodschap van God over te dragen aan de kinderen.
- Voor het kerstfeest van groep 1 en 2 bouwen wij het podium op, versieren wij de hal, maken we foto’s en verzorgen wij de koffie en thee. En uiteraard met iets lekkers erbij!
- Tijdens het sinterklaasfeest helpen wij de Sint en zijn pieten. En mochten er zieke leerlingen zijn, dan gaan wij samen met de Sint en zijn pieten even bij deze kinderen langs.
- De kinderen die afscheid nemen van groep 8 proberen we extra in het zonnetje te zetten.  We maken persoonlijke gedichten en een PowerPoint. Ook zorgen we voor feestelijke hapjes en drankjes.
- Elke donderdag verzorgen wij, samen met een team van andere ouders, de bibliotheek.

Verder helpen wij mee met de sport- en spelletjesmorgen, gaan we mee op schoolreis en zorgen voor de boodschappen bij verschillende activiteiten.

Vragen?
We hopen dat u een idee hebt gekregen van wat de activiteiten van de ouderraad inhouden. Voelt u zich vrij om ons aan te spreken over dingen betreffende school op organisatorisch of beleidsmatig gebied - alles wordt in vertrouwen behandeld. Wellicht kunnen we u een helpende hand bieden of u ons!

Meedraaien in de OR?
Mocht het u leuk lijken om in de toekomst ons team te komen versterken, dan horen wij dat graag. Het is gezellig, ongedwongen en alles gaat in overleg! Het is zeer de moeite waard om dingen voor de school (mede) te organiseren  en als ouder is het erg leuk om zo betrokken te zijn bij de school van uw kind(eren). U ziet de dingen ook eens van een andere kant!

Vriendelijke groet,
Esther de Bruin (voorzitter)
Sylvia de With( secretaris)
Christine Bikker
Nelleke van den Berg
Daniëlle Prins
Christina van de Graaf
Sylvia Reinders